Čarorok: 1108 / Cyklus Temnoty / 41. den cyklu

Kouzla a zaklínadla

Existuje spousta kouzel a zaklínadel, ale jen málokdo se v nich vyzná. Všechny existující kouzla a zaklínadla jsou zanesena ve dvou knihách, ve kterých ale Člověčina nemůže číst. V Knize kouzel Bílé magie a v Knize čárů Černé magie. Více o těchto knihách naleznete v sekci Magické divy. To, jak které kouzlo na kterou bytost působí, je zcela individuální. Vše záleží hlavně na velikosti Magické síly dané bytosti, která určuje sílu magie kolem ní. Čím větší síla, tím menší účinek kouzel a zaklínadel, které na bytosti používáte. Některá jednodušší kouzla a zaklínadla se Vám mohou hodit na Vašich. Před jejich použitím je ale nutné, pořádně se je naučit, abyste nezpůsobili více škody, než užitku.

Kouzla

Kouzla jsou náročnější. Při odříkávání kouzelné formule je nutné používat hůlku, pomůcky a další náležitosti. Vše potřebné naleznete vždy u příslušného kouzla.

Zaklínadla

U zaklínadel stačí bezchybně odříkat kouzelnou formuli a není třeba využívat hůlky a jiných kouzelnických pomůcek. Je dobré, když zaklínadlo odříkává více jedinců. Jeho účinek se tak znásobuje. Většinou zaklínadlo začne účinkovat hned, někdy je ale nutné jej opakovat. Nic víc, nic míň.


Astrakulus - Vyvolávání duchů

V Brundibálově Čaroříši je skryta Astrozem, kde existují tvorové zvaní duchové. K jejich vyvolání slouží následující rituál, který použijte pouze v krajním případě. Vyvolaného ducha lze jen velmi těžko zahnat zpátky. Celý rituál je poměrně jednoduchý. Je třeba sedět v Dušném kruhu. Ten je ideální vytvořit v místě, kde tvor, jehož ducha chcete vyvolat, přišel o svůj život. Nikdy nedělejte Dušný kruh kolem Astrálního okna, což je most mezi Světem živých a Dušným královstvím. Okno by se trvale otevřelo a vypustilo na náš svět všechny duchy. Dušný kruh je třeba osvětlit svíčkami, držet se za ruce a plně se soustředit na jméno ducha, kterého chcete vyvolat. Nejdříve musíte několik minut zcela mlčet. Pak odříkáte velmi potichu a tajemně kouzelnou formuli na vyvolání ducha a vyčkáte, co se stane. Duch se může objevit v mnoha podobách. Může se vtělit do někoho z Vás, může se zhmotnit přímo před Vámi, či může jen v nehmotné formě projevit svou přítomnost. Jakmile budete chtít, aby duch odešel zpět do Dušného království, slušně ho o to požádejte. Doufejte, že odejede.

Magická formule:

Duchu duchu tvore z temnot, voláme tě poprvé, přijď mezi nás a zjev svoji hrůznou tvář,
duchu duchu tvore z hlubin, voláme tě podruhé, odhal svoje tajemství a přijmi naše poselství,
duchu duchu tvore smrti, voláme tě potřetí, na tebe tu čekáme, že nám se zjevíš doufáme,
duchu duchu tvore mocný, voláme tě počtvrté, hrůza naše srdce svírá, nepolevuje v tebe naše víra,
duchu duchu tvore mocný, voláme tě naposled, nám je třeba tvoje pomoc, než skončí dnešní temná noc.

Magická síla:10

Videa