Čarorok: 1001 / Cyklus Temnoty / 38. den cyklu

Kouzla a zaklínadla

Existuje spousta kouzel a zaklínadel, ale jen málokdo se v nich vyzná. Všechny existující kouzla a zaklínadla jsou zanesena ve dvou knihách, ve kterých ale Člověčina nemůže číst. V Knize kouzel Bílé magie a v Knize čárů Černé magie. Více o těchto knihách naleznete v sekci Magické divy. To, jak které kouzlo na kterou bytost působí, je zcela individuální. Vše záleží hlavně na velikosti Magické síly dané bytosti, která určuje sílu magie kolem ní. Čím větší síla, tím menší účinek kouzel a zaklínadel, které na bytosti používáte. Některá jednodušší kouzla a zaklínadla se Vám mohou hodit na Vašich. Před jejich použitím je ale nutné, pořádně se je naučit, abyste nezpůsobili více škody, než užitku.

Kouzla

Kouzla jsou náročnější. Při odříkávání kouzelné formule je nutné používat hůlku, pomůcky a další náležitosti. Vše potřebné naleznete vždy u příslušného kouzla.

Zaklínadla

U zaklínadel stačí bezchybně odříkat kouzelnou formuli a není třeba využívat hůlky a jiných kouzelnických pomůcek. Je dobré, když zaklínadlo odříkává více jedinců. Jeho účinek se tak znásobuje. Většinou zaklínadlo začne účinkovat hned, někdy je ale nutné jej opakovat. Nic víc, nic míň.


Mortedurto - Vyvolání bytosti ze Záhrobí

Jsou chvíle, kdy je třeba vyvolat bytost ze světa, kam člověčina nemůže vstoupit. K tomu slouží jedno kouzlo černé magie, které je sice nebezpečné použít, ale jeho účinnost je veliká. Stačí najít nějaké místo, které je přímo napojeno na záhrobí. Ideálně hřbitov, hrobku, pohřebiště. Odít se do temného hávu, udělat si křížek na čelo, do pravé ruky vzít trochu hlíny z vyvolávacího místa a k tomu jeden vlas, který obětujete Záhrobí.

Pak stačí pokleknout, pozvednout pravou ruku, levou přiložit na ústa a odříkat temným hlasem magickou formuli. Vše opakovat do chvíle, než se zjeví ten, jehož vyvoláváte.

Magická formule:

Tvore temný, tvore smrti, voláme tě ………., čekají tě hody krvavé.
Tvore černý, tvore mocný, na tebe tu čekáme, svůj život ti necháme.
Tvore věčný, tvore mrtvý, před námi se prosím zjev, darujeme ti naši krev.
Pozn.: Tečky ve formuli vždy nahradit číslovkou, která vyjadřuje pořadí vašeho volání (poprvé, podruhé, potřetí ...).

Magická síla:15

Videa