Čarorok: 1001 / Cyklus Temnoty / 38. den cyklu

Kouzla a zaklínadla

Existuje spousta kouzel a zaklínadel, ale jen málokdo se v nich vyzná. Všechny existující kouzla a zaklínadla jsou zanesena ve dvou knihách, ve kterých ale Člověčina nemůže číst. V Knize kouzel Bílé magie a v Knize čárů Černé magie. Více o těchto knihách naleznete v sekci Magické divy. To, jak které kouzlo na kterou bytost působí, je zcela individuální. Vše záleží hlavně na velikosti Magické síly dané bytosti, která určuje sílu magie kolem ní. Čím větší síla, tím menší účinek kouzel a zaklínadel, které na bytosti používáte. Některá jednodušší kouzla a zaklínadla se Vám mohou hodit na Vašich. Před jejich použitím je ale nutné, pořádně se je naučit, abyste nezpůsobili více škody, než užitku.

Kouzla

Kouzla jsou náročnější. Při odříkávání kouzelné formule je nutné používat hůlku, pomůcky a další náležitosti. Vše potřebné naleznete vždy u příslušného kouzla.

Zaklínadla

U zaklínadel stačí bezchybně odříkat kouzelnou formuli a není třeba využívat hůlky a jiných kouzelnických pomůcek. Je dobré, když zaklínadlo odříkává více jedinců. Jeho účinek se tak znásobuje. Většinou zaklínadlo začne účinkovat hned, někdy je ale nutné jej opakovat. Nic víc, nic míň.


Mortehurdo - Přilákání bytosti

Někdy je daleko bezpečnější bytost přilákat, než se za ní vydat do míst, kde žije. Platí to především o bytostech nebezpečných, které chcete třeba zajmout. Toto kouzlo Vám k tomu může pomoci, i když málokterá bytost se nalákat nechá. Nejdříve musíte udělat kruh lapení. Ten musí být nachystán pod stromy, minimální velikost alespoň 5 metrů v průměru. Okolo kruhu musí být rozmístěny tři Upíří kříže, tři Hlavy medúzy a tři Měsíční kameny. Uprostřed musí být malý oltář s kartičkou bytosti, kterou chceme nalákat, dále zde nesmí chybět Čarodivný svícen a nějaká osobní věc bytosti, kterou chceme lapit. Jakmile je vše připraveno, musíte se spojit kolem kruhu (jeden je s hůlkou uprostřed) a odříkávat za neustálého mávání hůlkou kouzelnou formuli. Jakmile vyslovíte kouzelnou formuli desetkrát, je třeba zapálit svíci a ukrýt se. Lákání bytosti může být velmi dlouhé. Pokud bytost nalákáte do kruhu, těžko se z něj dostane. Svíce ji bude dokonce držet v klidu. Pokud svíci zhasnete, bytost se začne chovat tak, jak má v povaze. Pokud odstraníte jakoukoli pomůcku, která je kolem kruhu, bytost bude moci uprchnout. Za žádných okolností nevstupujte do kruhu, pokud je tam již nějaká bytost.

Magická formule:

Tvore divný, tvore zrůdný, krente lurdy more hurdy, voláme tě ………., ať vyšlou sem tě tvoji druhové.
Tvore bájný, tvore temný, šrechte sičto ponte ničto, na tebe tu čekáme, tvůj život ti necháme.
Tvore silný, tvore mocný, čikimišikité achteronte kulité v kruhu kouzel našem zjev se, ze své říše ihned ztrať se.

Pozn.: Tečky ve formuli vždy nahradit číslovkou, která vyjadřuje pořadí vašeho volání (poprvé, podruhé, potřetí, … , podesáté).

Magická síla:14

Videa