Čarorok: 1108 / Cyklus Zrození / 57. den cyklu

Kouzla a zaklínadla

Existuje spousta kouzel a zaklínadel, ale jen málokdo se v nich vyzná. Všechny existující kouzla a zaklínadla jsou zanesena ve dvou knihách, ve kterých ale Člověčina nemůže číst. V Knize kouzel Bílé magie a v Knize čárů Černé magie. Více o těchto knihách naleznete v sekci Magické divy. To, jak které kouzlo na kterou bytost působí, je zcela individuální. Vše záleží hlavně na velikosti Magické síly dané bytosti, která určuje sílu magie kolem ní. Čím větší síla, tím menší účinek kouzel a zaklínadel, které na bytosti používáte. Některá jednodušší kouzla a zaklínadla se Vám mohou hodit na Vašich. Před jejich použitím je ale nutné, pořádně se je naučit, abyste nezpůsobili více škody, než užitku.

Kouzla

Kouzla jsou náročnější. Při odříkávání kouzelné formule je nutné používat hůlku, pomůcky a další náležitosti. Vše potřebné naleznete vždy u příslušného kouzla.

Zaklínadla

U zaklínadel stačí bezchybně odříkat kouzelnou formuli a není třeba využívat hůlky a jiných kouzelnických pomůcek. Je dobré, když zaklínadlo odříkává více jedinců. Jeho účinek se tak znásobuje. Většinou zaklínadlo začne účinkovat hned, někdy je ale nutné jej opakovat. Nic víc, nic míň.


Mulisobuliso - Oblbovadlo pekelníků

Už podle názvu je patrné, že toto zaklínadlo je určeno na obranu proti pekelníkům. Neslouží k ničemu jinému, než k jejich oblbnutí. Pokud jej použijete v blízkosti pekelníka, bude si myslet, že jste jeho nejlepší kamarádi. Doba jeho trvání je opět neurčitá, ale skoro vždy funguje. Použít ho lze jen jednou až dvakrát na jednoho pekelníka za jednu pekelnou hodinu. Jeho použití má ale jednu podmínku. Pokud ji nesplníte, zaklínadlo určitě fungovat nebude. Pekelníka, kterého chcete tímto zaklínadlem zmást, musí někdo políbit na obě tváře. Pak stačí odříkat zaklínací formuli a je to. Pozor, přátelství naváže pouze s tím, kdo formuli odříká.

Magická formule:

Bulisi mulisi, bulisi mulisi, kamarádíčkové k tobě přišli, bulisi mulisi, bulisi mulisi, nech je, aby s tebou dobře vyšli.

Magická síla:7

Videa