Čarorok: 1002 / Astrální cyklus / 36. den cyklu

Vítej Člověčino v magickém světě fantazie a kouzel.

Prapodivnotvůrie

Svět kouzel a čárů fascinuje snad každé malé dítě. Nebojím se říci, že i mnozí dospělí stále doufají, že kouzla existují a že život je opravdu o něco tajemnější a dobrodružnější, než se zdá. Teď Vám představím z pohledu Člověčiny svět, se kterým jsem se setkal a který mě již dlouhé roky fascinuje. Setkání s prapodivnými tvory, kteří tento svět obývají, jsou opravdu fantastická a neuvěřitelná. Mnozí si stále myslí, že jde pouze o mou fantazii, což plyne pouze z jejich zaslepenosti a člověčenské otupělosti. Vše, co se dočtete, je pravda pravdoucí, jak jsem ji poznal a jak ji již několik let žiji. Většinu znalostí a vědomostí tohoto světa jsem získal z vyprávění tvorů, se kterými jsem se setkal na svých výpravách. Pořád je toho ale strašně málo co vím a já doufám, že ta největší tajemství a překvapení stále čekají na svá odhalení. Například je mi stále odepíráno zjistit, kdo je strážcem Hory kouzel. Nebo neustále nemůžu najít tajnou bránu do podzemí, která je prý přímo ve středu Prapodivnotvůrie. A také se říká, že Brundibál, největší čaroděj všech dob, si nese velké tajemství, které nikdo nesmí znát. Ale co já vím, možná je vše jinak.

O tom ale více, až se společně vydáme na nějakou tu skutečnou výpravu za tvory poněkud prapodivnými a poněkud nelidskými. Vítejte v Prapodivnotvůrii.


Na počátku Nového věku

Venku se setmělo, začalo nepříjemně foukat, na obzoru byly vidět nezvykle husté černočerné mraky. Po několika hodinách, kdy už téměř všechno živé spalo, bouře provázená průtrží mračen a silným větrem udeřila v plné síle. V tu dobu kráčel nočním lesem zvláštní tvor, připomínající starce. Nepřirozeně hluboké vrásky v jeho tváři, šedý vous a zářící oči prozrazovaly, že nejde o obyčejného smrtelníka. Opíral se o mohutnou hůl, jejíž konec zdobila lebka s temným zrakem. Na sobě měl hnědavý plášť protkaný zlatem a ovázaný v pase silným motouzem. Bouře řádila přímo nad jeho hlavou, ale zvláštní bylo, že jeho plášť byl netknutý deštěm, jako by se kapky při doteku s ním ihned vypařily. Jeho kroky směřovaly k malé skalce, ukryté hluboko v lese. Když k ní dorazil, otočil jejím směrem svoji hůl. Něco si při tom mumlal a potutelně se uchechtával. Náhle z očí lebky na vrcholu jeho hole začala vystupovat černá mlha, která během chvíle zahalila celou skálu. Pak stařec do mlhy vstoupil a zmizel. Bouře ustala, mlha se rozplynula stejně tak rychle, jako zahalila skálu a po starci nebyla ani stopa. Jako by prostoupil skrze samotnou skálu do jejího nitra. Zdálo se, že les je zcela opuštěný.

Zdálo se, že les je zcela opuštěný, ale to byl velký omyl. Stařec prošel skrze černou mlhu a skalní stěnu, jako by tam vůbec žádná nebyla. Náhle se ocitnul před dlouhými kamennými schody, které vedli strmě dolů. Sestupoval úzkou kamennou chodbou ke světlu, které zářilo v dáli. Po několika minutách byl u vstupu do malé a chladné jeskyně. Uprostřed ní na kamenném podstavci ležel malý, modrým světlem zářící kámen. Na každé jeho straně se ve vzduchu vznášela velká, kůží potažená kniha. Jedna černá, jedna bílá.

Tajemný stařec nebyl v jeskyni sám. Velká černá kápě zahalující tvář, dlouhý černočerný plášť, kostnaté prsty, zrak temný a hluboký jak nicota. Mlčky hleděli jeden na druhého. Krve by se ani v jednom z nich nedořezal. Mocní čarodějové stáli uprostřed Hory kouzel a vypadalo to, že se schyluje k souboji. V tom se po obvodu jeskyně rozhořely ohně a obě knihy v jeho svitu odhalily svůj název. Na světlé knize zářilo zlatým písmem „KNIHA KOUZEL BÍLÉ MAGIE“ a na tmavé „KNIHA ČÁRŮ ČERNÉ MAGIE“. Čarodějové vytáhli hůlky, namířili je směrem ke knihám. Během pár okamžiků každý z čarodějů držel jednu knihu. Ohně zhasly, jeskyně potemněla, po čarodějích jako by se zem slehla. To vše pozorovala zvláštní bytost, která byla po celou dobu pokrčená v rohu jeskyně. Potutelně se usmála a do chladu jeskyně zašeptala: „ A dokonáno jest, Nový věk nechť je započat“. Tou postavou byl „Strážce hory“, který hlídá a střeží její tajemství.

Datováno: Nový věk/ Čarorok: 1 / Cyklus Světla/ 1 den cyklu

Videa