Čarorok: 1108 / Cyklus Temnoty / 41. den cyklu

Táborové legendy

Pokud si chceš připomenout dobrodružství, které jsi prožil u nás na táboře, koukni očkem na úvodní legendy.

Záhada Márvelovy hrobky aneb Věk upírů

… někdy v době cyklu Temnoty, Čaroroku 217 (o něco více než před osmi sty roky člověčenskými) …

Bylo pár minut před půlnocí, všude v okolí starého hřbitova vládlo noční ticho. Jen tu a tam se ozval zvuk z nedalekého tábořiště, kde se usídlila skupinka několika poutníků. Popíjeli nevábně zapáchající lektvar, který získali na svých cestách a který jim pomáhal dobře spát. Když poslední z nich zalehl omámen lektvarem, na hřbitov vstoupil zvláštní mág. Nebyl to typický čaroděj s kloboukem a hůlkou, ale spíše takový podivín připomínající bláznivého vědce. Nenechme se ale mýlit, jeho magie byla v té době jedna z nemocnějších.

Máchnul hůlkou a kolem něj se rozhořely svíce na všech hrobech. Staré popadané kříže, povalující se kosti umrlců, rozpadlá hrobka napovídaly, že jde o velmi starý hřbitov. Uprostřed, před samotným mágem, stálo však něco, co sem rozhodně nepatřilo. Prapodivný mechanismus s hnáty kostlivců, jenž vzdáleně připomínal staré kostelní hodiny. Mág přistoupil ke stroji, vytáhl z kapsy zářivý drahokam, který umístil do jeho středu, pohnul hnáty, švihl hůlkou a zmizel. Hřbitov byl prázdný, uprostřed stál jen prapodivný mechanismus. V tom se za jedním z náhrobních kamenů cosi pohnulo. Kostnatá ruka, propadlé oči, zbytky starých šatů. Netrvalo to ani minutu a hřbitov byl plný tvorů, jenž rozhodně nepatřili do světa živých a jejichž kosti se ještě před pár okamžiky povalovaly v okolí. Ucítili krev a vydali se k nedalekému tábořišti. Následujícího rána se nikdo z poutníků už neprobudil.

Kam podivný mág zmizel není jasné, ale vše napovídá tomu, že někde v daleké budoucnosti. Co je ale jasné, že onen stroj slouží k cestování časem a že z nějakého záhadného důvodu jde používat pouze na jednom jediném místě. Na místě, které je známo dnes jako Márvelova hrobka. A je taky jasné, že když někdo tento stroj použije, přivede tak do světa zlo, jenž nepochází ze světa živých. To byl i jeden z důvodů, proč bylo zakázáno tento vynález používat a proč byl dobře ukryt.

… někdy v době Astrálního cyklu, Čaroroku 1217 (někdy v prosinci, roku 2236 člověčenského) …

Všude kolem byla země spálená, obloha zahalena černými mraky. Nikde už nebylo bezpečno. A vše byla jeho vina. Tím, že si zahrával s časem, způsobil …

Byl v obklíčení a věděl, že už nemůže uniknout. Pomalu se k němu blížili, cítili tlukot jeho srdce. Už brzo se nakrmí. Svět, ve kterém se ocitl už nepatřil živým. V poslední chvíli, těsně před tím, než pohlédl smrti do očí, spatřil na nedalekém hřbitově záblesk. V tu chvíli se před starou hrobkou, ve svitu měsíce, objevila skupinka několika postav. Byla to člověčina, v jejíž čele stál mocný čaroděj. Pak už jen cítil, jak se do jeho krku zakously obří tesáky a jak z něj vyprchává život. Věk upírů už neměl nikdy skončit.  

Staňte se těmi, co budou bránit ostatní při jejich cestách časem. Staňte se těmi, kteří se postaví zlu, které se blíží. Odhalte tajemství toho, co poutá mágův stroj k hřbitovu. Zjistěte, koho spatřil mág těsně před tím, než … Hledáme ty nejstatečnější z vás.

Pozn.: Úvodní legenda k hororovým táborům 2021.

Datováno: Nový věk/ Čarorok: 227 / Cyklus Temnoty/ 217 den cyklu

Videa