Čarorok: 1108 / Cyklus Zrození / 36. den cyklu

Táborové legendy

Pokud si chceš připomenout dobrodružství, které jsi prožil u nás na táboře, koukni očkem na úvodní legendy.

Záhada sedmi klíčů aneb dveře do temnoty

… Čarororok 273 … (před více jak osmi sty lety člověčenskými)
Ta noc byla jako každá jiná. Alespoň to tak vypadalo. Jasné nebe plné hvězd, ticho lesa občas přerušené tajemnými zvuky, slabý vánek pohupující korunami stromů. Blížila se půlnoční hodina, když se na nedalekém hřbitově začaly ozývat prapodivné zvuky. Tlumené kroky, hluboký dech a nějaké mumlání. Divně přikrčená a kulhající postava se blížila k místu, kde byl nedávno pohřben místní farář. Poklekl k hrobu a začal zběsile odhazovat čerstvou hlínu. Narazil na víko rakve a mohutnými údery ho prorazil. Sáhl dovnitř a po chvilce hledání našel to, pro co si přišel. Sedmý klíč připnul k ostatním, spokojeně se ušklíbl a zmizel v temnotě.
Staré legendy vypráví o tom, že následující den byla otevřena brána do temnoty. Každý, kdo se k ní jen přiblížil, byl nějakou silou vtáhnut dovnitř. Tenkrát prý zmizelo hodně tvorů jak prapodivných, tak člověčenských. Noc co noc se prý brána otevřela a přišlo z ní něco, o čem se raději nikdo nebaví. Z ničeho nic ale pak prý brána zmizela. Říká se, že to souviselo s narozením nějakého tvora, ale byly to jen dohady. Nicméně ty, co brána před svým zmizením pohltila, se již nikdy nevrátili zpět. Té legendě už dnes nikdo nevěří a byla téměř zapomenuta. Nebo o ní možná nikdo raději nemluví. Jen ti, co tenkrát o někoho přišli, nepřestali věřit a doufat, i když ostatní je měli za blázny. Alespoň tak tomu bylo donedávna.   
… 17. den cyklu Temnoty , Čarorok 1107 … (prosinec, rok 2022 člověčenský)
Věděl, že je blízko. To místo vypadalo úplně obyčejně, ale vše ukazovalo na to, že poslední klíč leží na dně ledového jezera. Zatajil dech a ponořil se do temných hlubin. V tom ho spatřil, jak se jen tak povaluje na dně. Byl u cíle. Celou dobu měl pravdu a teď ji má na dosah. Když dorazil kolem jedné hodiny ranní do své jeskyně, byl na kost promrzlý a nezvykle rozrušený. Měl to, co hledal. Sedmý klíč zavěsil k ostatním a usnul. Druhý den ráno jeho tělo leželo u prapodivných starých dveří. Všech sedm klíčů bylo v zámcích. On byl mrtev.
… o několik hodin později (před půlnocí)
Jeho tělo bez života stále leželo na svém místě. V tom se pohnulo. Během pár okamžiků stál před dveřmi, otočil sedmi klíči a padl opět k zemi. Klika se hnula a dveře se pomalu otevřely. V tom …
Další den už všichni věděli, že legenda nelhala. Všichni se obávali toho, co přijde. Dveře do temnoty byly otevřeny a po sedmi klíčích, jako by se zem slehla.

Datováno: Nový věk/ Čarorok: 1107 / Temnoty/ 17 den cyklu

Videa