Čarorok: 1108 / Cyklus Zrození / 57. den cyklu

Povídky, knihy ...

Pokud chceš proniknout do tajů Prapodivnotvůrie, pohodleně se usaď a nech se unášet fantazií, která ti může změnit život.

Starý věk aneb Když ještě Člověčina věřila

Před dávnými časy, v dobách Starého věku, obývali svět tvorové, které si jen stěží dokážete představit. Kamenní obři, jejichž síle se nikdo nevyrovnal, Stromožrouti, jejichž nejoblíbenější potravou byly staleté duby, jezerní obludy, do jejichž tlamy se vešly celé koráby, ohniví draci, kteří vládli obloze, čarodějové tak mocní, že jediným kouzlem dokázali pohnout celým světem, divoženky, vodníci, čerti, víly a nespočet dalších tvorů, o kterých se dnes již vypráví jen legendy.

Člověčina žila vedle těchto tvorů a tvořila s nimi společenství. Společně se vydávali na dlouhé výpravy, prožívali nesčetná dobrodružství, umírali spolu v bitvách bok po boku. To vše až do dne, kdy se oba světy rozdělily. To vše až do dne, kdy vypukla válka mezi čaroději a draky.

Datováno: Starý věk/ Čarorok: / / den cyklu

Videa