Čarorok: 1108 / Cyklus Zrození / 57. den cyklu

Podvodní svět

Moře, jezera, rybníky, potoky, studánky, podzemní říčky a každá vodní tůňka jsou součástí Podvodního světa, kde žijí bytosti, pro které je voda to, co je pro nás vzduch. Je to Člověčinou neprozkoumaný svět, protože bez žaber se to mapuje velmi těžko. Víme jen o některých královstvích z Podvodního světa, a to jen proto, že jejich obyvatelé občas vylezou na břeh Člověčině přístupných říší a dají nám o sobě vědět. Jak to ale vypadá pod hladinou, to je stále záhadou. Buďte si ale jisti, že svět je to velmi pestrý a že v něm nežijí jen dobráci.

Archeleonova vodoříše

Vodní plochy, hlubiny, rybníčky, jezírka a potůčky rozprostírající se po celé Brundibálově čaroříši.

Archeleonovo království

Království, z něhož vidíte jen hladiny rybníků a do jehož hlubin se asi nikdy nepodíváte. Jeho vládcem je mocný vodní čaroděj Archeleon. Součástí tohoto království jsou všechny vodní plochy, potoky, potůčky a vodní hlubiny Beruzemě, vyjma vodních ploch v Žablouchově království. Tunely vedoucí do vodních hlubin tohoto rozsáhlého království jsou ale pečlivě hlídány Jezerními lidmi, kteří nemají s nikým slitování a jen tak někoho skrz nepustí. Najdete zde mnoho rozmanitých potvůrek a potvor, které jsou více či méně nebezpečné. Setkat se s nimi je velká vzácnost, ale pokud k tomu dojde, je nutné být ve střehu. Mohly by vás totiž nechtěně utopit.

Království brčálů

Rybníky, rybníčky a podvodní hlubiny v Žablouchově království tvoří Království brčálů. Je poměrně malé a jeho nejmenovaným vládcem je Vodník Žabínek. Sice ho v podvodním brčálním světě nikdo neposlouchá, ale to mu je celkem jedno.

Říše temných vod

Velice nepředvídatelná a těžko popsatelná říše. Je daleko od Beruščího tábora a to má i svůj důvod. Jen zřídka kdy do této říše zavítá smrtelník. Nebezpečí zde číhá na každém metru. Vládcem této říše je Černý čaroděj, který se před pár lety vrátil z Černé jeskyně, kde byl uvězněn dlouhá staletí. Říše, kde jedinou správnou magií je ta Černá.

Hrdlořezovo království

Vodní plochy Temné říše a Černoříše, kde musíte být velmi opatrní. Velký pozor si dávejte především, když vstoupíte do Bezedného rybníka. Na jeho dně žije obrovský vodní had, jehož největší pochoutkou jsou … Koho zase pohltí Černé jezero, toho už nikdo nikdy nespatří. Vládcem tohoto království je krvelačný pirát Hrdlořez nesmrtelný, který zde spolu s Černým křivohnátcem vládne nemilosrdnou rukou.

Říše vodních oblud

Nikdo moc neví, kde se přesně nachází, ale říká se, že tvorové v něm žijící jsou opravdu ohyzdní. Mluví se o vodním tvorovi, který těmto obludám vládne a který touží ovládnout vody celého světa. Možná je to i pravda, ale nic nenasvědčuje tomu, že by toto království bylo někde blízko.

Carovo království

Daleká hluboká moře a jezera, kde žijí ty největší mořské obludy. Vládcem je samotná Mořský car, který neustále myslí na pomstu za to, že byl poražen Archeleonem.

Videa