Čarorok: 1108 / Cyklus Zrození / 36. den cyklu

Vodníci a podvodníci

Moře, jezera, rybníky, potoky, studánky, podzemní říčky a každá vodní tůňka jsou součástí Podvodního světa, kde žijí bytosti, pro které je voda to, co je pro nás vzduch. Je to Člověčinou neprozkoumaný svět, protože bez žaber se to mapuje velmi těžko. Víme jen o některých královstvích z Podvodního světa, a to jen proto, že jejich obyvatelé občas vylezou na břeh Člověčině přístupných říší a dají nám o sobě vědět. Jak to ale vypadá pod hladinou, to je stále záhadou. Buďte si ale jisti, že svět je to velmi pestrý a že v něm nežijí jen dobráci.

Videa