Čarorok: 1108 / Cyklus Vzkříšení / 63. den cyklu

Bytosti Živoucí, Neživoucí, Nemrtvoucí, Astrální a jiné

Od prvního dne, co jsme začali pronikat do nitra fantasy světa a především Brundibálovi Čaroříše, objevili jsme spoustu nelidských bytostí, které v tomto světě žijí. Dlouhé roky, mapujeme tento svět a tvory v něm žijící. Mnohdy to je opravdu nebezpečné, ale určitě se to vyplatilo. Dnes známe podrobně více jak dvě stovky těchto bytostí a dokonce se s mnohými přátelíme. Práce ale nekončí a výpravy budou pokračovat dál. V současné době dokonce za pomoci několika dobrovolníků mapujeme Záhrobní svět. A to je fakt dost hustý. Kdo nemá odvahu, ať se raději ani nedívá, koho jsme tam objevili.

Tím, že jsme tvory poznali a s mnohými se spřátelili, je pohyb po velké části Pozemského světa opravdovým zážitkem. Pro lepší orientaci jsme bytosti rozdělili podle míst, kde žijí, kde se nejčastěji zjevují, nebo kde vylézají na povrch zemský. Ke každé z nich přiřazujeme informace, která nám o bytosti mnohé prozradí.

Z pohledu bytí a nebytí se lze setkat v Prapodivnotvůrii například s tvory Živoucími, kteří mají tělo i duši propojenou esencí života, díky níž žijí. Dělíme je dále na tvory pozemské, vodní, pekelné a další podle toho, kde žijí. Neživoucí tvorové, kteří nikdy nežili, mají také duši a tělo, ale ty jsou propojeny v jedno pomocí esence smrti. Další formou existence jsou kdysi žijící tvorové Nemrtvoucí. Ty dělíme na vzkříšence, kdy bytosti po její smrti zůstává tělo i duše bez propojení jakoukoli esencí a na zombíky, kdy jde pouze o mrtvolné tělo bez duše. Astrální bytosti známe pod pojmem duchové nebo astrálkové. Jedná se pouze o duše v různých podobách.

Dobře si vše přečtěte, ať tak předejdete při vaší výpravě případným nedorozuměním, jako třeba ukousnutá noha, přičarované třetí ucho nebo přeměnění se na žábu.

Videa